Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

w dniu 28 grudnia 2022 r., godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawianie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu nr LXIV z Sesji w dniu 29 listopada 2022 r,
5. Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Stałych.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2023-2038
b) uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2023 rok
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2022-2038
d) zmian w budżecie gminy na 2022 r.
e) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
f) górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników ścieków bezodpływowych na terenie Gminy Raków
g) zmiany uchwały NR LV/393/2022 Rady Gminy Raków z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
h) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
i) rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza
j) zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji:
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Raków
/-/ Stanisław Gratka

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki