Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

w dniu 4 lipca 2023 r., godz.11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdania z posiedzenia Wspólnego Komisji Stałych
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2023-2038
b) zmian w budżecie gminy na 2023 r.
c) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego ,, Chańcza-1" na terenie Gminy Raków
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raków
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy Raków
Stanisław Gratka

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki