Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

w dniu 31 października 2023 r., godz.09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu.
a) nr LXXVI z sesji w dniu 28.09.2023 r.
b) nr LXXVII z sesji w dniu 9.10.2023 r.
4. Sprawozdanie z posiedzenia Wspólnego Komisji Stałych.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2023-2038.
b) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
c) w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023
7. Wolne wnioski i zapytania
8. Zamknięcie obrad sesji

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Raków
/-/ Jerzy Nowak

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki