Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

w dniu 30 stycznia 2024 r., godz.09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu
a) nr LXXX z 27.11.2023 r.
4. Sprawozdanie z posiedzenia Wspólnego Komisji Stałych
5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2024-2038
b) zmian w budżecie gminy na 2024 r.
c) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
d) utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Placówka Wsparcia Dziennego w Rakowie z filiami w Chańczy, Szumsku, Ociesękach i Nowej Hucie” oraz nadania jej Statutu
7. Wolne wnioski i zapytania
8. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy Raków
/-/ Kazimierz Karwat

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do udzielenia urlopu (art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm).

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki