Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zwołuję LXXXIV Sesję Rady Gminy Raków w dniu 28 lutego 2024 r., godz.13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu:
a) nr LXXXII z sesji w dniu 30.01.2024 r.
b) nr LXXXIII z sesji w dniu 5 lutego 2024 r.
4. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2024-2038
b) zmian w budżecie gminy na 2024 r.
c) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raków na 2024 rok
d) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie
e) przystąpienia Gminy Raków do realizacji Projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Raków
/-/ Kazimierz Karwat

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do udzielenia urlopu (art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm).

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki