Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 r.

Informacja Urzędu Gminy Raków
w sprawie wypłaty diet dla mężów zaufania w wyborach w dniu 15 października 2023
1. Wypłata diety następuje na pisemny wniosek, złożony do Sekretariatu Urzędu Gminy przy ul. Sienieńskiego 20 w Rakowie.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) Zaświadczenie o spełnieniu warunków do wypłaty diety, wydane przez Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej,
2) Zaświadczenie dla męża zaufania - wydane przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego lub osobę upoważnioną przez Pełnomocnika.
3. Wniosek należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż do 30 października 2023 r.
4. Nie wprowadzono sformalizowanego wzoru wniosku.

Wniosek złożony po terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

Na podstawie art. 225 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Okręgowa Komisja Wyborcza w Kielcach podaje do wiadomości informację o unieważnieniu listy nr 8 KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Wójt Gminy Raków uprzejmie informuje, że 15 – go października 2023 roku
w dniu wyborów zorganizowany zostanie dowóz i odwóz mieszkańców do lokali wyborczych zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Przystanki autobusów będą zgodne z dowozem dzieci.

Uwaga ! ZABRAĆ ZE SOBĄ DOWÓD TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM

Wójt Gminy Raków

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

W dniu 18 września 2023 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Raków odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego. 

Szczegółowe infromacje w załączniku. 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Raków podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. na obszarze województwa świętokrzyskiego

w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na obszarze gminy Raków

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki