bip baner 2017 v2

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Raków w okręgu wyborczym nr 10 (2021 rok)

w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Raków zarządzonych na dzień 18 lipca 2021 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Raków zarządzonych na dzień 18 lipca 2021 r.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1319)

Wójt Gminy Raków

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raków w okręgu wyborczym nr 10 zarządzonych na dzień 18 lipca 2021 r.

Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Raków w terminie od dnia 28 czerwca 2021 r. do dnia 12 lipca 2021 r. w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.00, wtorek od 7.30 do 17.30, na pisemny wniosek wyborcy.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Raków zarządzonych na dzień 18 lipca 2021 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Raków

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), w celu powołania w gminie Raków obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Raków, zarządzonych na dzień 18 lipca 2021 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach I informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 21 czerwca 2021 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Raków do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 4,
- Nr 3, w liczbie 4.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Raków zarządzonych na dzień 18 lipca 2021 r.

w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Raków zarządzonych na dzień 18 lipca 2021 r.

w sprawie harmonogramu dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rakowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Raków zarządzonych na dzień 18 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rakowie

o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Raków, zarządzonych na dzień 18 lipca 2021 r.

Komisarz Wyborczy w Kielcach I informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Rakowie oraz o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu tej komisji.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Wójt Gminy Raków podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Raków w okręgu wyborczym nr 10, zarządzonych na dzień 18 lipca 2021 r.:

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Wójt Gminy Raków podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rakowie w wyborach do Rady Gminy Raków zarządzonych na dzień 18 lipca 2021 r.:

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki