bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania p.n.: Budowa sieci wodociągowych w Gminie Raków Etap I - Budowa wodociągu w miejscowości Zalesie.
Numer ogłoszenia w BZP: 255984 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 18.08.2010

DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE RAKÓW ETAP I - „BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI ZALESIE”

Wójt Gminy Raków zaprasza do składania ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości po byłym Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Rakowie,

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowie

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4

DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU NA DOSTAWĘ KRUSZYWA DO REMONTU DRÓG NA TERENIE GMINY RAKÓW

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków, Etap I - "Budowa wodociągu w miejscowości Zalesie".

pisemny przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa do remontu dróg na terenie Gminy Raków

DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU NA REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: OCIESĘKI – STERCZYNA, PĄGOWIEC, ZALESIE - MODRZEWINA

DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU NA DOSTAWĘ CIĄGNIKA ROLNICZEGO, WOZU ASENIZACYJNEGO, PŁUGA DO ODŚNIEŻANIA

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki