bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

na dostawę opału

na opracowanie kompleksowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa Sali Gimnastycznej w Ociesękach wraz z doposażeniem”

Dotyczy  zadania:  Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacją  zadania  pn. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy do działek 358/2, 360/1, 362/1, 366/1 w miejscowości Nowa Huta.

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy do działek 358/2, 360/1, 362/1, 366/1 w msc. Nowa Huta

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie, odcinek o długości 270 m

Dotyczy zadania:  Rozgraniczenie nieruchomości na terenie Gminy Raków.

Dotyczy zadania: Rozgraniczenie nieruchomości na terenie Gminy Raków.

Gmina Raków zaprasza do składania ofert na Wykonanie tablic informacyjno – pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów”.

w związku z zaproszeniem do składania propozycji cenowych na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy do działek 358/2, 360/1, 362/1, 366/1 w miejscowości Nowa Huta”.

dotyczącej postępowania na:
Zadanie nr 1 – „Przebudowa drogi Bardo Górne dz. nr ewid. 902 w km 0+000 do km 0+600”
Zadanie nr 2 – „Modernizacja drogi w m. Nowa Huta odcinek o długości 200 m”

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki