Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Uchwały Rady Gminy Raków - 2019 r.

 
 1. Uchwała Nr XXII/172/2019 Rady Gminy Raków z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020-2038
 2. UCHWAŁA NR XXII/173/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2020 rok
 3. UCHWAŁA NR XXII/174/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 4. Uchwała Nr XXII/175/2019 Rady Gminy Raków z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2019-2036
 5. UCHWAŁA NR XXII/176/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 6. UCHWAŁA NR XXII/177/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/161/2019 Rady Gminy Raków z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
 7. UCHWAŁA NR XXII/178/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
 8. UCHWAŁA NR XXII/179/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
 9. UCHWAŁA NR XXII/180/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Raków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 10. UCHWAŁA NR XXII/181/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Raków
 11. UCHWAŁA NR XXII/182/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Raków
 12. UCHWAŁA NR XXII/183/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Raków

 1. UCHWAŁA NR XXI/170/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pisma - skargi
 2. UCHWAŁA NR XXI/171/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania możliwości naruszenia przez wójta ustawowego zakazu łączenia funkcji wójta z zatrudnieniem w administracji rządowej, wg przepisów ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o samorządzie gminnym, powodujących wygaśnięcie mandatu wójta

 1. UCHWAŁA NR XVIII/163/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2019-2036
 2. UCHWAŁA NR XVIII/164/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2019r.
 3. UCHWAŁA NR XVIII/165/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 4. UCHWAŁA NR XVIII/166/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 5. UCHWAŁA NR XVIII/167/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Chańczy - działka nr 926/8
 6. UCHWAŁA NR XVIII/168/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia dokumentu pn. "Roczny program współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".
 7. UCHWAŁA NR XVIII/169/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Komisji Spraw Społecznych

 1. UCHWAŁA NR XVII/159/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego
 2. UCHWAŁA NR XVII/160/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 października 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 3. UCHWAŁA NR XVII/161/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
 4. UCHWAŁA NR XVII/162/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raków na lata 2019-
  2022 z perspektywą na lata 2023-2026”

 1. UCHWAŁA NR XVI/123/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2019-2036
 2. UCHWAŁA NR XVI/124/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2019r.
 3. UCHWAŁA NR XVI/125/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 4. UCHWAŁA NR XVI/126/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 5. UCHWAŁA NR XVI/127/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 6. UCHWAŁA NR XVI/128/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 7. UCHWAŁA NR XVI/129/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/208/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Bardo
 8. UCHWAŁA NR XVI/130/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/209/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Celiny
 9. UCHWAŁA NR XVI/131/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Chańcza
 10. UCHWAŁA NR XVI/132/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/211/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Dębno
 11. UCHWAŁA NR XVI/133/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódziego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/212/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Drogowle
 12. UCHWAŁA NR XVI/134/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/213/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Głuchów
 13. UCHWAŁA NR XVI/135/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/214/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Głuchów- Lasy
 14. UCHWAŁA NR XVI/136/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/215/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Jamno
 15. UCHWAŁA NR XVI/137/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/216/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Korzenno
 16. UCHWAŁA NR XVI/138/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Koziel
 17. UCHWAŁA NR XVI/139/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/218/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Lipiny
 18. UCHWAŁA NR XVI/140/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/219/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Mędrów
 19. UCHWAŁA NR XVI/141/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Nowa  Huta
 20. UCHWAŁA NR XVI/142/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Ociesęki
 21. UCHWAŁA NR XVI/143/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Papiernia
 22. UCHWAŁA NR XVI/144/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Pągowiec
 23. UCHWAŁA NR XVI/145/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/224/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Pułaczów
 24. UCHWAŁA NR XVI/146/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/225/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Radostów
 25. UCHWAŁA NR XVI/147/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/226/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Raków
 26. UCHWAŁA NR XVI/148/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/227/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Rakówka
 27. UCHWAŁA NR XVI/149/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/228/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Rembów
 28. UCHWAŁA NR XVI/150/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/229/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Smyków
 29. UCHWAŁA NR XVI/151/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/230/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Szumsko
 30. UCHWAŁA NR XVI/152/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/231/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Szumsko- Kolonia
 31. UCHWAŁA NR XVI/153/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/232/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Wola  Wąkopna
 32. UCHWAŁA NR XVI/154/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/233/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Wólka  Pokłonna
 33. UCHWAŁA NR XVI/155/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/234/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Zalesie
 34. UCHWAŁA NR XVI/156/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Życiny 
 35. UCHWAŁA NR XVI/157/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
 36. UCHWAŁA NR XVI/158/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kielcach, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję  2020 -2023

 1. UCHWAŁA NR XV/110/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
 2. CHWAŁA NR XV/111/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki  obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń  wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę  Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
 3. UCHWAŁA NR XV/112/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Raków z dnia 28 sierpnia 2019r.w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Rakowie
 4. UCHWAŁA NR XV/113/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym  przedsiębiorcą - Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie
 5. UCHWAŁA NR XV/114/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 9 października 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Drogowlach - działka nr 47
 6. UCHWAŁA NR XV/115/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 9 października 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mędrowie - działka nr 99
 7. UCHWAŁA NR XV/116/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 9 października 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Rakowie - działka nr 751
 8. UCHWAŁA NR XV/117/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 9 października 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Rakowie - działka nr 1141
 9. UCHWAŁA NR XV/118/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 9 października 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Rakowie - działka nr 189/2
 10. UCHWAŁA NR XV/119/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 9 października 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Rakowie - działka nr 210/2
 11. UCHWAŁA NR XV/120/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w Chańczy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 926/21, stanowiącej własność Gminy Raków
 12. UCHWAŁA NR XV/121/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 13. UCHWAŁA NR XV/122/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

 1. UCHWAŁA NR XIV/106/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Raków na lata 2019 – 2021
 2. UCHWAŁA NR XIV/107/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 września 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019r.
 3. UCHWAŁA NR XIV/108/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar Gminy Raków z obszarem Gminy Łagów  oraz linii łączących obszar Gminy Raków z obszarem Gminy  Staszów
 4. UCHWAŁA NR XIV/109/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Raków

 1. UCHWAŁA NR XIII/102/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
 2. UCHWAŁA NR XIII/103/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie
 3. UCHWAŁA NR XIII/104/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
 4. UCHWAŁA NR XIII/105/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie

 1. UCHWAŁA NR XII/101/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019r.

 1. UCHWAŁA NR XI/98/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego Policji
 2. UCHWAŁA NR XI/99/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Okręgowej w Kielcach na uchwałę Nr III/13/2010 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia "trybu i sposobu powoływania  i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakowie oraz  szczegółowych warunków jego funkcjonowania''
 3. UCHWAŁA NR XI/99/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Okręgowej w Kielcach na uchwałę Nr III/13/2010 Rady Gminy Raków  z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia "trybu i sposobu powoływania  i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakowie oraz  szczegółowych warunków jego funkcjonowania''

 1. UCHWAŁA NR X/86/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta  Gminy Raków
 2. UCHWAŁA NR X/87/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2018rok
 3. UCHWAŁA NR X/88/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Raków z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
 4. UCHWAŁA NR X/89/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie
 5. UCHWAŁA NR X/90/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie za rok 2018.
 6. UCHWAŁA NR X/91/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2019-2036
 7. UCHWAŁA NR X/92/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2019r.
 8. UCHWAŁA NR X/93/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 9. UCHWAŁA NR X/94/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie
 10. UCHWAŁA NR X/95/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
 11. UCHWAŁA NR X/96/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/75/2019 Rady Gminy Raków z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów pobierajacych naukę na terenie Gminy Raków poprzez przyznawanie stypendiów  sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce".
 12. UCHWAŁA NR X /97/ 2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie  

 1. UCHWAŁA NR IX/81/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 2. UCHWAŁA NR IX/82/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
 3. UCHWAŁA NR IX/83/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnosci przesyłu na części nieruchomości gruntowej, położonej w Rakowie, oznaczonej jako działka nr 953
 4. UCHWAŁA NR IX/84/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnosci przesyłu na części nieruchomości gruntowej, położonej w Rakowie, oznaczonej jako działka nr 1940
 5. UCHWAŁA NR IX/85/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie.

 1. UCHWAŁA NR VIII/80/2019  RADY GMINY RAKÓW z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2019r.

 1. UCHWAŁA NR VII/75/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów pobierajacych naukę na terenie Gminy Raków poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce.
 2. UCHWAŁA NR VII/76/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania gminy Raków na Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” i kandydowania do jego organów  Statutowych
 3. UCHWAŁA NR VII/77/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencyjnym 160/1 w miejscowości Radostów.
 4. UCHWAŁA NR VII/78/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencyjnym 165/1 w miejscowości Radostów.
 5. UCHWAŁA NR VII/79/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
 6. UCHWAŁA NR VIII/80/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2019r.

 1. UCHWAŁA NR VI/67/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
 2. UCHWAŁA NR VI/68/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Raków środków stanowiących fundusz sołecki
 3. UCHWAŁA NR VI/69/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
 4. UCHWAŁA NR VI/70/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raków.
 5. UCHWAŁA NR VI/71/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
 6. UCHWAŁA NR VI/72/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raków na 2019 rok.
 7. UCHWAŁA NR VI/73/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
 8. UCHWAŁA NR VI/74/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Głuchów

 1. UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie poprzez likwidację Filii Przedszkola Gminnego w Szumsku.
 2. UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Bardo
 3. UCHWAŁA NR V/41/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Celiny
 4. UCHWAŁA NR V/42/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Chańcza
 5. UCHWAŁA NR V/43/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dębno
 6. UCHWAŁA NR V/44/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Drogowle
 7. UCHWAŁA NR V/45/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jamno
 8. UCHWAŁA NR V/46/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Korzenno
 9. UCHWAŁA NR V/47/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Koziel
 10. UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Głuchów Lasy
 11. UCHWAŁA NR V/49/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Lipiny
 12. UCHWAŁA NR V/50/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Mędrów
 13. UCHWAŁA NR V/51/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowa Huta
 14. UCHWAŁA NR V/52/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ociesęki
 15. UCHWAŁA NR V/53/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Papiernia
 16. UCHWAŁA NR V/54/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Pągowiec
 17. UCHWAŁA NR V/55/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Pułaczów
 18. UCHWAŁA NR V/56/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Radostów
 19. UCHWAŁA NR V/57/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Raków
 20. UCHWAŁA NR V/58/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rakówka
 21. UCHWAŁA NR V/59/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rembów
 22. UCHWAŁA NR V/60/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Smyków
 23. UCHWAŁA NR V/61/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Szumsko
 24. UCHWAŁA NR V/62/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Szumsko Kolonia
 25. UCHWAŁA NR V/63/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wola Wąkopna
 26. UCHWAŁA NR V/64/2019 RADY GMINY RAKÓWUCHWAŁA NR V/65/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zalesie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wólka Pokłonna
 27. UCHWAŁA NR V/65/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zalesie
 28. UCHWAŁA NR V/66/2019 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Życiny

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki