bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

na remont sali ślubów w budynku Urzędu Gminy w Rakowie.

na zakup ubrania specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ociesękach.

Na Adaptację pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby utworzenia klubu dla seniorów w ramach zadania pn.: Utworzenie i wyposażenie dziennego Klubu „Senior+” w Rakowie.

Nazwa zadania:
1. Przebudowa ul. Klasztornej w Rakowie
2. Przebudowa drogi w Pągowcu
3. Przebudowa drogi w miejscowości Dębno

na zakup ubrania specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ociesękach

Przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja zadania p.n. „Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Zalesie odcinek o długości 280 m”

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków”

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków”.

na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bardzie ”

na zakup ubrania specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ociesękach

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki