Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

na zadanie pn. „Wykonanie ulotki promocyjnej”, Zadanie realizowane jest w ramach operacji pn. „Remont i doposażenie obiektu pieniącego funkcje kulturalno – sportowe dla mieszkańców gminy Raków” 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przesz społeczność. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Wykonanie ulotki promocyjnej

Dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Raków w 2024 roku

na zadanie pn. „Remont i doposażenie obiektu pełniącego funkcje kulturalno – sportowe dla mieszkańców gminy Raków”. Zadanie realizowane jest w ramach operacji pn. „Remont i doposażenie obiektu pełniącego funkcje kulturalno – sportowe dla mieszkańców gminy Raków” 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przesz społeczność. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza 130 000 zł na:
„ Rozgraniczenie nieruchomości na terenie Gminy Raków ”.

Na „Remont i doposażenie obiektu pełniącego funkcje kulturalno – sportowe dla mieszkańców gminy Raków” realizowane w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przesz społeczność. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Nazwa zamówienia Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardo”

pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł:
Rozgraniczenie nieruchomości na terenie Gminy Raków

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza równowartości kwoty 30000 euro na:
„ Wykonanie wznowienia/wyznaczenia/ustalenia granic działki nr ewid. 61 w miejscowości Szumsko - Kolonia wraz ze stabilizacją ”.

Wykonanie wznowienia/wyznaczenia/ustalenia granic działki nr ewid. 61 w miejscowości Szumsko-Kolonia wraz ze stabilizacją

na zadanie pn. „Zakup i dostawa wyposażenia siłowni wewnętrznej w miejscowości Raków”, Zadanie realizowane jest w ramach operacji pn. „Remont i doposażenie obiektu pieniącego funkcje kulturalno – sportowe dla mieszkańców gminy Raków” 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przesz społeczność. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

w związku z
„Wykonanie utwardzenia istniejącego placu przy budynku wielofunkcyjnym w Ociesękach ”.

NA ZADANIE POD NAZWĄ:
Zakup i dostawa wyposażenia siłowni wewnętrznej w miejscowości Raków

Wykonanie utwardzenia istniejącego placu przy budynku wielofunkcyjnym w Ociesękach

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Papiernia i Pułaczów – II etap

 

Ogłoszenia i dokumenty postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ad80cd49-e2c8-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

Zakup i dostawa wyposażenia siłowni wewnętrznej w miejscowości Raków

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki