bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na: „URZĄDZENIE TERENU WOKÓŁ POMNIKA WINCENTEGO WITOSA W KIELCACH” w ramach realizacji zadania „Wzniesienie pomnika  Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów”.

dot. postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na „Udzielenie kredytu długoterminowego”

dot. zadania pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego”

dotyczącej postępowania na wykonanie zadania: Modernizacja  drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radostów

dot. zadania  polegającego  na Opracowaniu  dokumentacji  projektowej  dla  zadania  pn.  „Budowa  chodnika  przy  DW764 w miejscowości Wólka Pokłonna”

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Podniesienie standardu i wizerunku przestrzeni publicznej pełniącej funkcję społeczno- kulturalną w Chańczy
PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH ODNOWA WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA 2018 R
 

Dotyczące zadania pn. „URZĄDZENIE TERENU WOKÓŁ POMNIKA WINCENTEGO WITOSA W KIELCACH” w ramach realizacji zadania „Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce”

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Urządzenie terenu wokół pomnika Wincentego Witosa w Kielcach w ramach realizacji zadania „Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce”.

Udzielenie kredytu długoterminowego

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki