bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

Wykonanie ogrodzenia działki, na której znajduje się Budynek Wielofunkcyjny w miejscowości Ociesęki.

Gmina Raków zaprasza do przedstawienia oferty na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w rejonie ulicy Łagowskiej”.

postępowania na: „ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW”

na Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Szumsku

Zapytanie ofertowe pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł

Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków

Nazwa zamówienia MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE RAKÓW - DOBUDOWA

na Wykonanie ogrodzenia działki, na której znajduje się Budynek Wielofunkcyjny w miejscowości Ociesęki

Na zadanie pn. ,,OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY RAKÓW I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

na zadanie: "Dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Raków w 2021 roku"

na zadanie p.n.: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY RAKÓW I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

UWAGA! Zmiana opisu przedmiotu zamówienia - 2021.05.24

UWAGA! Zmiana opisu przedmiotu zamówienia - 2021.05.25

„ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW”

UWAGA! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Informacja nr 1 dla Wykonawców - 2021.05.25

UWAGA! Wyjaśnienie treści SWZ oraz zaktualizowane przedmiary - 2021.06.01

Dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Raków w 2021 roku

postępowania na: „MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE RAKÓW - DOBUDOWA”

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na opracowanie dokumentacji pn;

1)      Bodowa/przebudowa (z kolektorem deszczowym) ul. Kościuszki w Rakowie

2)      Budowa/przebudowa/remont ul. Leśnej w Rakowie

3)      Budowa/przebudowa drogi w Papierni

4)      Budowa/przebudowa/remont drogi w Bardzie

5)      Budowa/przebudowa/remont drogi w Głuchowie

6)      Budowa/przebudowa/remont drogi w Nowej Hucie

Dostawy
„KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE RAKÓW –DOBUDOWA” 

ZMIANA OGŁOSZENIA

UWAGA!!! Informacja nr 1 dla Wykonawców (2021.04.29)

UWAGA!!! Informacja z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (2021.05.06)

dot. zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 2 pkt. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), na wykonanie: Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn; „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Chańcza, Wola Wąkopna, Koziel, Korzenno gm. Raków”.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki