bip baner 2017 v2

Petycje

 

Współwnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl  

Wnioskodawca wniósł m.in.o:
§4a) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści wniosku  na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) W tym przypadku prośba jest fakultatywna gdyż - obowiązek taki istnieje jedynie w przypadku petycji. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie, mamy nadzieję, że Urząd również. 

Przedmiot petycji: Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Dbajmy o Czystą Wodę - Jawność - Transparentność - Uczciwa Konkurencja w Gminach.
Podmiot wnoszący: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp z o.o, Prezes Zarządu Adam Szulc, ul. Poligonowa 1; 04-051 Warszawa
Data złożenia:30.06.2020

Przedmiot petycji: Zaplanowanie postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego
Podmiot wnoszący: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp z o.o, Prezes Zarządu Adam Szulc, ul. Poligonowa 1; 04-051 Warszawa
Data złożenia:05.06.2019

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podmiot wnoszący:Prezes Zarządu Adam Szulc, Szulc - Efekt sp z o.o.
Data złożenia: 09.11.2018 r.

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie walki ze smogiem i zanieczyszczeniem środowiska - wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.
Podmiot wnoszący:Osoba prawna, Szulc Efekt sp. z o.o., Prezes Zarządu:Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
Data złożenia: 13.09.2018 r.

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie oszacowania podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych
Podmiot wnoszący: brak zgody na udostępnienie danych osobowychalbo nazwy podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana
Data złożenia: 04.05.2018 r.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki