Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Petycje

 

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego udzielania wsparcia gospodarstwom domowym w zakresie instalacji ekologicznych, nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zapoznania się z protokołami pokontrolnymi NIK z tego obszaru.

Treść petycji: dostępna w załączniku.

Przewidywany termin załatwienia sprawy do: Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Informacja o sposobie załatwienia sprawy: rozpatrzona

Data złożenia petycji: 05.06.2024 roku

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach):
Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna
Prezes Zarządu – Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego udzielania wsparcia gospodarstwom domowym w zakresie instalacji ekologicznych, nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zapoznania się z protokołami pokontrolnymi NIK z tego obszaru.

Treść petycji: Skan dostępny w załączniku.

Przewidywany termin załatwienia sprawy do: Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Informacja o sposobie załatwienia sprawy: rozpatrzona

Przedmiot petycji - przeprowadzenie analizy obszaru zamówień publicznych z zakresu promocji gminy o wartości poniżej 130 tys. zł.
Data złożenia - 28.05.2024.
Podmiot wnoszący - Osoba Prawna, Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna,Prezes Zarządu - Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.

Przedmiot petycji - udzielenie informacji publicznej w przedmiocie stopnia zaawansowania prac nad zapewnieniem bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych dla APP i ich zbiorów za pomocą usługi pobierania WFS, którego wymaga Ustawodawca zgodnie z przyjętym vacatio legis ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846) w związku z przepisami Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782).

Podmiot wnoszący - Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o., Prezes Zarządu - Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Data złożenia - 14.10.2022 r.

Przedmiot petycji: umieszczenie na Oficjalnej Stronie WWW Gminy lub w BIP - infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu). (infografika dostarczona przez Zamawiającego) - vide załącznik.
Podmiot wnoszący: Współwnioskodawca 1: Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, ul. Puławska 72 lok. 1, 02-603 Warszawa,Współwnioskodawca 2: Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu - Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
Data złożenia: 18.07.2022

Współwnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl  

Wnioskodawca wniósł m.in.o:
§4a) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści wniosku  na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) W tym przypadku prośba jest fakultatywna gdyż - obowiązek taki istnieje jedynie w przypadku petycji. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie, mamy nadzieję, że Urząd również. 

Przedmiot petycji: Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Dbajmy o Czystą Wodę - Jawność - Transparentność - Uczciwa Konkurencja w Gminach.
Podmiot wnoszący: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp z o.o, Prezes Zarządu Adam Szulc, ul. Poligonowa 1; 04-051 Warszawa
Data złożenia:30.06.2020

Przedmiot petycji: Zaplanowanie postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego
Podmiot wnoszący: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp z o.o, Prezes Zarządu Adam Szulc, ul. Poligonowa 1; 04-051 Warszawa
Data złożenia:05.06.2019

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podmiot wnoszący:Prezes Zarządu Adam Szulc, Szulc - Efekt sp z o.o.
Data złożenia: 09.11.2018 r.

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie walki ze smogiem i zanieczyszczeniem środowiska - wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.
Podmiot wnoszący:Osoba prawna, Szulc Efekt sp. z o.o., Prezes Zarządu:Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
Data złożenia: 13.09.2018 r.

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie oszacowania podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych
Podmiot wnoszący: brak zgody na udostępnienie danych osobowychalbo nazwy podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana
Data złożenia: 04.05.2018 r.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki