bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

Dotyczące zadania pn. „URZĄDZENIE TERENU WOKÓŁ POMNIKA WINCENTEGO WITOSA W KIELCACH” w ramach realizacji zadania „Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa
na terenie miasta Kielce”

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Ociesękach o Salę Gimnastyczną wraz z doposażeniem". Nr postepowania RUK/SPO/1/2018

na zamówienie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika przy DW 764 w miejscowości Wólka Pokłonna”

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJE REKREACYJNE I SPOŁECZNO KULTUROWE W MIEJSCOWOŚCIACH:BARDO, REMBÓW, RAKÓWKA, CHAŃCZA, ŻYCINY,WÓLKA POKŁONNA, OCIESĘKI, NOWA HUTA NA TERENIE GMINY RAKÓW”

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radostów

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,, Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów”

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH ODNOWA WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA 2018 R
Podniesienie standardu i wizerunku przestrzeni publicznej pełniącej funkcję społeczno- kulturalną w Chańczy

dotyczącej postępowania na wykonanie zadania:
  1. Przebudowa ul. Górki w Rakowie dz. nr ewid. 2575 w km 0+130 do km 0+270
  2. Przebudowa drogi w miejscowości Szumsko Kolonia dz. nr 85 w km 0+500 do km 1+710

UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJE REKREACYJNE I SPOŁECZNO KULTUROWE W MIEJSCOWOŚCIACH:BARDO, REMBÓW, RAKÓWKA, CHAŃCZA, ŻYCINY,WÓLKA POKŁONNA, OCIESĘKI, NOWA HUTA NA TERENIE GMINY RAKÓW”

Zadanie nr 1 – „Przebudowa ul. Górki w Rakowie dz. nr ewid. 2575 w km 0+130 do km 0+270”
Zadanie nr 2 – „Przebudowa drogi w miejscowości Szumsko Kolonia dz. nr 85 w km 0+500 do km 1+710”

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki