bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozwój elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych.

w przetargu nieograniczonym pn: „Rozwój elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych”

Gminny Ośrodek Zdrowia w Rakowie: „Rozwój elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych”

na zadanie pn.„Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”

złożonych w ramach zapytania ofertowego na zadanie pn. „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”

Dotyczące zadania pn. „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”

dotyczy: „Usługi transportu – przewozu uczestników projektu do obiektu sportowego pływalni” w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”

dotyczy: „Usługi transportu – przewozu uczestników projektu do obiektu sportowego pływalni” w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”

dot. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie obejmującym roboty budowlane nad realizacją zadań pn.:
- zadanie nr 1 - Przebudowa drogi w miejscowości Korzenno dz. nr ewid. 318 w km 0+000 do km 1+320
- zadanie nr 2 - Przebudowa drogi w miejscowości Rembów dz. nr ewid. 927 w km 0+000 do km 0+692

Dotyczy ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie obejmującym roboty budowlane nad zadaniem pn.: „Remont mostu na rzece „Czarna” w miejscowości Papiernia w km 2+590”.
Zamawiający koryguje ogłoszenie z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, które zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki