bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków w 2020 roku” 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,, Udzielenie kredytu długoterminowego”

której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę żywności do stołówki szkolnej znajdującej się przy ul. Łagowskiej 25 26-035 Raków

dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty 30 000 euro na zadanie pn. ,, ,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków w 2020 roku”

Gmina Raków zaprasza do przedstawienia oferty na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie”.
Udzielenie kredytu długoterminowego

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków w 2020 roku”

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków:
Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Wykonanie podziału nieruchomości na rzecz Gminy Raków ”.

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Wykonanie podziału nieruchomości na rzecz Gminy Raków ”.

pn.: UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJE REKREACYJNE I SPOŁECZNO KULTUROWE W MIEJSCOWOŚCIACH: BARDO, REMBÓW, RAKÓWKA, CHAŃCZA, ŻYCINY, WÓLKA POKŁONNA, OCIESĘKI, NOWA HUTA NA TERENIE GMINY RAKÓW”.

1. Przebudowa ul. Klasztornej w Rakowie.
2. Przebudowa drogi w Pągowcu.
3. Przebudowa drogi w miejscowości Dębno.

Otwarcie ofert na zadanie pn.:
„Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków”.

na Remont sali ślubów w budynku Urzędu Gminy w Rakowie

Wykonanie podziału nieruchomości na rzecz Gminy Raków

złożonych w postępowaniuo zamówienie publiczne Nr sprawy: IPM.D.271.8.2019 (informacje – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
 
Przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja zadania p.n.
1. Przebudowa ul. Klasztornej w Rakowie
2. Przebudowa drogi w Pągowcu
3. Przebudowa drogi w miejscowości Dębno

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki