bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

sporządzony w dniu 20.09.2019 roku na realizację zadania pn.: „UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJE REKREACYJNE I SPOŁECZNO KULTUROWE W MIEJSCOWOŚCIACH:BARDO, REMBÓW, RAKÓWKA, CHAŃCZA, ŻYCINY, WÓLKA POKŁONNA, OCIESĘKI, NOWA HUTA NA TERENIE GMINY RAKÓW”

Wójt gminy Raków ogłasza przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Zalesie odcinek o długości 280 m”.

"Dostawa oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bardzie"

Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków

prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro na: Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków

UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJE REKREACYJNE I SPOŁECZNO KULTUROWE W MIEJSCOWOŚCIACH:BARDO, REMBÓW, RAKÓWKA, CHAŃCZA, ŻYCINY,WÓLKA POKŁONNA, OCIESĘKI, NOWA HUTA NA TERENIE GMINY RAKÓW

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Dostawę żywności do stołówki ul. Łagowska 25 26-035 Raków „

której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę żywności do stołówki szkolnej znajdującej się przy ul. Łagowskiej 25 26-035 Raków.

postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozwój elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych.

w przetargu nieograniczonym pn: „Rozwój elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych”

Gminny Ośrodek Zdrowia w Rakowie: „Rozwój elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych”

na zadanie pn.„Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”

złożonych w ramach zapytania ofertowego na zadanie pn. „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”

Dotyczące zadania pn. „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”

dotyczy: „Usługi transportu – przewozu uczestników projektu do obiektu sportowego pływalni” w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”

dotyczy: „Usługi transportu – przewozu uczestników projektu do obiektu sportowego pływalni” w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki