Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

„ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW”

UWAGA! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Informacja nr 1 dla Wykonawców - 2021.05.25

UWAGA! Wyjaśnienie treści SWZ oraz zaktualizowane przedmiary - 2021.06.01

Dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Raków w 2021 roku

postępowania na: „MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE RAKÓW - DOBUDOWA”

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na opracowanie dokumentacji pn;

1)      Bodowa/przebudowa (z kolektorem deszczowym) ul. Kościuszki w Rakowie

2)      Budowa/przebudowa/remont ul. Leśnej w Rakowie

3)      Budowa/przebudowa drogi w Papierni

4)      Budowa/przebudowa/remont drogi w Bardzie

5)      Budowa/przebudowa/remont drogi w Głuchowie

6)      Budowa/przebudowa/remont drogi w Nowej Hucie

Dostawy
„KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE RAKÓW –DOBUDOWA” 

ZMIANA OGŁOSZENIA

UWAGA!!! Informacja nr 1 dla Wykonawców (2021.04.29)

UWAGA!!! Informacja z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (2021.05.06)

dot. zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 2 pkt. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), na wykonanie: Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn; „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Chańcza, Wola Wąkopna, Koziel, Korzenno gm. Raków”.

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę/przebudowę/remont dróg.

na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn; „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Chańcza, Wola Wąkopna, Koziel, Korzenno gm. Raków”

zadania „Dokończenie rewitalizacji placu zabaw w rynku w Rakowie”

na zadanie pn. „Zakup i dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

w zapytaniu ofertowym na: ,,Dokończenie rewitalizacji placu zabaw w rynku w Rakowie”

na realizację zadania Wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno”.

o wszczęciu postępowania administracyjnego (Znak sprawy: KR.ZUZ.4.4210.282.2020.KZ/613).

pn. "Zakup i dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".

dot. zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno ”

w zapytaniu ofertowym na: „Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno ”

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki