Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Raków na lata 2021 - 2022

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno

dot.: ,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków w 2021 roku”

dot. postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY RAKÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

W dniu 07.12.2020 r. o godzinie 13:00, działając z upoważnienia Gminy Raków, dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY RAKÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków w 2021 roku”

prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – (tj. Dz.U. z 2019. poz. 1843 ze zm.) o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro „Na dostawę żywności do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie”.

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY RAKÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

UWAGA!

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ.

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków w 2021 roku.

UWAGA!

ZMIANA OGŁOSZENIA

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Dotyczy: zadania pn. Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ociesękach.

na zadanie pn. "Dostawa oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bardzie".

prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – (t.j. Dz.U. 2019. Poz. 1843 ze zm.) o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro na:

„Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”

w związku z zaproszeniem do złożenia ofert cenowych prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zamówień publicznych – (t.j. Dz.U. 2019. Poz. 1843 ze zm.) o wartości  nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro na:
„Dostawę sprzętu klasy serwerowej”

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym  w trybie zaproszenia do składania ofert na zakup oleju opałowego

na Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ociesękach

„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raków”

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki