Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Szumsku.

Dotyczy: zadania pn. Wykonanie ogrodzenia działki, na której znajduje się Budynek Wielofunkcyjny w miejscowości Ociesęki.

Gmina Raków zaprasza do przedstawienia oferty na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w rejonie ulicy Łagowskiej”.

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na opracowanie dokumentacji - projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych.

Przebudowa dróg na terenie Gminy Raków

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2021.07.02

Dotyczy zadania: „Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków”.

Wykonanie ogrodzenia działki, na której znajduje się Budynek Wielofunkcyjny w miejscowości Ociesęki.

Gmina Raków zaprasza do przedstawienia oferty na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w rejonie ulicy Łagowskiej”.

postępowania na: „ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW”

na Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Szumsku

Zapytanie ofertowe pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł

Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków

Nazwa zamówienia MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE RAKÓW - DOBUDOWA

na Wykonanie ogrodzenia działki, na której znajduje się Budynek Wielofunkcyjny w miejscowości Ociesęki

Na zadanie pn. ,,OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY RAKÓW I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

na zadanie: "Dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Raków w 2021 roku"

na zadanie p.n.: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY RAKÓW I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

UWAGA! Zmiana opisu przedmiotu zamówienia - 2021.05.24

UWAGA! Zmiana opisu przedmiotu zamówienia - 2021.05.25

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki