Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

na zadanie pn. „Zakup i dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

w zapytaniu ofertowym na: ,,Dokończenie rewitalizacji placu zabaw w rynku w Rakowie”

na realizację zadania Wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno”.

o wszczęciu postępowania administracyjnego (Znak sprawy: KR.ZUZ.4.4210.282.2020.KZ/613).

pn. "Zakup i dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".

dot. zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno ”

w zapytaniu ofertowym na: „Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno ”

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ,,Dokończenie rewitalizacji placu zabaw w rynku w Rakowie”

Informacja dla Wykonawców - 2021.02.15

Informacja dla Wykonawców - 2021.02.16

na wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno”

 

dla zadania: „Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji  pn.„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno”

 

UWAGA!!! Zmiana treści zapytania ofertowego - 2021.02.10

na zadanie pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Raków w 2021/2022 roku”

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno”.

w przetargu nieograniczonym na: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno”

na zadanie pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Raków w 2021/2022 roku”

Gmina Raków zaprasza do przedstawienia oferty na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno”.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki