Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

postępowania na:„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów”.

na "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Raków na lata 2022-2030”

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków w 2022 roku

Gmina Raków zaprasza do przedstawienia oferty na Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Papiernia”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: „Modernizacja oczyszczalni ścieków typu Lemna w Rakowie”.

postępowania na: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 170 Zalesie”.

Zamawiający Gmina Raków zaprasza do złożenia oferty na: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Raków na lata 2022-2030”

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

postępowania na: „Modernizacja oczyszczalni ścieków typu Lemna w Rakowie”

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz nr 170 Zalesie

sporządzony w dniu 11 października 2021 roku na realizację zadania pn. :„Dostawa, transport wraz z rozładunkiem opału do Urzędu Gminy Raków i jednostek podległych w sezonie grzewczym 2021/2022 ”

,,Zakup i dostawa tablic ogłoszeniowych/ informacyjnych dla gminy Raków”

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 13.09.2021 r. prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na Zarządzanie projektem pn.  „GMINA RAKÓW PRZYJAZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU” W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 13.09.2021 r. prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na Zarządzanie projektem pn. „GMINA RAKÓW PRZYJAZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU” W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

na dostawę, której wartość nie przekracza równowartości 130 000 zł dla zadania pn: „Dostawa, transport wraz z rozładunkiem opału do Urzędu Gminy Raków i jednostek podległych w sezonie grzewczym 2021/2022”

,,Zakup i dostawa tablic ogłoszeniowych/ informacyjnych dla gminy Raków”

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki