Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

na wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno”

 

dla zadania: „Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji  pn.„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno”

 

UWAGA!!! Zmiana treści zapytania ofertowego - 2021.02.10

na zadanie pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Raków w 2021/2022 roku”

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno”.

w przetargu nieograniczonym na: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno”

na zadanie pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Raków w 2021/2022 roku”

Gmina Raków zaprasza do przedstawienia oferty na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno”.

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Raków na lata 2021 - 2022

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno

dot.: ,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków w 2021 roku”

dot. postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY RAKÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

W dniu 07.12.2020 r. o godzinie 13:00, działając z upoważnienia Gminy Raków, dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY RAKÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków w 2021 roku”

prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – (tj. Dz.U. z 2019. poz. 1843 ze zm.) o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro „Na dostawę żywności do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie”.

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY RAKÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

UWAGA!

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki