bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

dot. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie obejmującym roboty budowlane nad realizacją zadań pn.:
- zadanie nr 1 - Przebudowa drogi w miejscowości Korzenno dz. nr ewid. 318 w km 0+000 do km 1+320
- zadanie nr 2 - Przebudowa drogi w miejscowości Rembów dz. nr ewid. 927 w km 0+000 do km 0+692

Dotyczy ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie obejmującym roboty budowlane nad zadaniem pn.: „Remont mostu na rzece „Czarna” w miejscowości Papiernia w km 2+590”.
Zamawiający koryguje ogłoszenie z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, które zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.

o wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro - remont mostu w Papierni.

o wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro - przebudowa dróg: Celiny, Papiernia, Smyków.

Oferta dotycząca „Usługa transportu – przewozu uczestników projektu do obiektu sportowego pływalni” w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”

Na podstawie rozdziału VII. Warunki unieważnienia postępowania - Gmina Raków unieważnia postępowanie dot. „Usługi transportu – przewozu uczestników projektu do obiektu sportowego pływalni” w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”.

Wójt Gminy Raków zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie obejmującym roboty budowlane nad realizacją zadań pn.:
- zadanie nr 1 - Przebudowa drogi w miejscowości Korzenno dz. nr ewid. 318 w km 0+000 do km 1+320
- zadanie nr 2 - Przebudowa drogi w miejscowości Rembów dz. nr ewid. 927 w km 0+000 do km 0+692

Oferta dotycząca „Usługa transportu – przewozu uczestników projektu do obiektu sportowego pływalni” w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”

dot. „Usługi transportu – przewozu uczestników projektu do obiektu sportowego pływalni”  w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”.

dotyczącej postępowania na wykonanie zadania:
1. „Przebudowa drogi w miejscowości Korzenno dz. nr ewid. 318 w km 0+000 do km 1+320”
2. „Przebudowa drogi w miejscowości Rembów dz. nr ewid. 927 w km 0+000 do km 0+692”.

Wójt Gminy Raków zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie obejmującym roboty budowlane nad zadaniem pn.: „Remont mostu na rzece „Czarna” w miejscowości Papiernia w km 2+590”

Wójt Gminy Raków zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie obejmującym roboty budowlane nad realizacją zadań pn.:
- zadanie nr 1 - Przebudowa drogi w miejscowości Celiny dz. nr ewid. 171/3 w km 0+000 do km 0+380
- zadanie nr 2 - Przebudowa drogi w miejscowości Papiernia dz. nr ewid. 67 w km 2+590 do km 3+397
- zadanie nr 3 - Przebudowa drogi w miejscowości Smyków dz. nr ewid. 202 w km 0+000 do km 0+320

Oferta dotycząca „Usługa transportu – przewozu uczestników projektu do obiektu sportowego pływalni” w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”

dotyczącej postępowania na wykonanie zadania:

1.  „Remont mostu na rzece „Czarna” w miejscowości Papiernia w km 2+590”
2.  „Przebudowa drogi w miejscowości  Celiny dz. nr ewid. 171/3  w km 0+000 do km 0+380”
3.  „Przebudowa drogi w miejscowości Papiernia dz. nr ewid. 67 w km 2+590 do km 3+397”
4.  „Przebudowa drogi w miejscowości  Smyków dz. nr ewid.  202 w km 0+000 do km 0+320”.

dotyczy: „UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJE REKREACYJNE I SPOŁECZNO KULTUROWE W MIEJSCOWOŚCIACH:BARDO, REMBÓW, RAKÓWKA, CHAŃCZA, ŻYCINY,WÓLKA POKŁONNA, OCIESĘKI, NOWA HUTA NA TERENIE GMINY RAKÓW”

sporządzony w dniu 29.05.2019 roku na realizację zadania pn. „UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJE REKREACYJNE I SPOŁECZNO KULTUROWE W MIEJSCOWOŚCIACH:BARDO, REMBÓW, RAKÓWKA, CHAŃCZA, ŻYCINY, WÓLKA POKŁONNA, OCIESĘKI, NOWA HUTA NA TERENIE GMINY RAKÓW”

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki