bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

złożonych w zapytaniu ofertowym na: wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych w ramach projektu pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku , Gimnazjum w Rakowie”

złożonych w zapytaniu ofertowym na: wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych w ramach projektu pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku , Gimnazjum w Rakowie”

złożonych w trybie: ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT i wyboru wykonawcy na wykonanie usługi na opracowanie dokumentacji pn; „Przebudowa drogi w miejscowości Dębno”,

na wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie”

Gmina Raków, zgodnie z postanowieniami art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843) publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku.

złożonych w trybie: ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT i wyboru wykonawcy na wykonanie usługi pn; Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Remont mostu betonowego w miejscowości Dębno”.

Przedmiot zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
/o parametrach drogi gminnej/ wraz z koncepcją na następujące zadania:
1. Przebudowa drogi w Papierni
2. Przebudowa ul. Kościuszki w Rakowie
3. Przebudowa ul. Leśnej w Rakowie

„Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie.

na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro

Przedmiot zamówienia: "Przebudowa drogi w miejscowości Dębno”

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie”. Numer postępowania: : IPM.IK.271.1.2019.

w postępowaniu na realizację zamówienia pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Remont mostu betonowego w miejscowości Dębno”

na wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie”

w przetargu nieograniczonym na: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie”

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Dostawę żywności do stołówki ul. Łagowska 25, 26-035 Raków”.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego” Nr CPV 66113000-5”

dot. zamówienia "Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków"

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki