bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

dot. zadania pn. , ,,Zakup i dostawa regałów bibliotecznych do Szkoły Podstawowej w Ociesękach”

Zakup blaszanego garażu na samochód strażacki w miejscowości Wola Wąkopna

,,Zakup i dostawa regałów bibliotecznych do Szkoły Podstawowej w Ociesękach”

,,Zakup i dostawa tablic ogłoszeniowych/ informacyjnych dla gminy Raków”- Część 2

,,Zakup i dostawa tablic ogłoszeniowych/ informacyjnych dla gminy Raków”- dla CZĘŚCI 1

na Remont drogi gminnej w miejscowości Pągowiec

Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków

dot. zadania pn, Utworzenie i wyposażenie dziennego Klubu „Senior+” w Rakowie

,,Zakup i dostawa tablic ogłoszeniowych/ informacyjnych dla gminy Raków”

dot. zadania pn. ,, Zakup i dostawa pojemników do zbiórki odpadów komunalnych”

na realizację zadania pn, "Zakup i dostawa pojemników do zbiórki odpadów komunalnych” realizowanego w ramach funduszu sołeckiego.

dla postępowania o wartości zamówienia do 30 000 euro bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.)

"Zakup i dostawa tablic ogłoszeniowych/informacyjnych dla gminy Raków"

na Adaptację pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby utworzenia klubu dla seniorów w ramach zadania pn.: Utworzenie i wyposażenie dziennego Klubu „Senior+” w Rakowie.

dla postępowania o wartości zamówienia do 30 000,00 euro bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843ze zm.)

,,Zakup i dostawa pojemników do zbiórki odpadów komunalnych”

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Wykonanie wznowień pasa drogowego na rzecz Gminy Raków”.

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Wykonanie wznowień pasa drogowego na rzecz Gminy Raków”.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki