bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

w postępowaniu na realizację zamówienia pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Remont mostu betonowego w miejscowości Dębno”

na wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie”

w przetargu nieograniczonym na: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie”

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Dostawę żywności do stołówki ul. Łagowska 25, 26-035 Raków”.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego” Nr CPV 66113000-5”

dot. zamówienia "Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków"

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków w 2020 roku” 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,, Udzielenie kredytu długoterminowego”

której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę żywności do stołówki szkolnej znajdującej się przy ul. Łagowskiej 25 26-035 Raków

dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty 30 000 euro na zadanie pn. ,, ,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków w 2020 roku”

Gmina Raków zaprasza do przedstawienia oferty na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie”.
Udzielenie kredytu długoterminowego

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków w 2020 roku”

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków:
Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Wykonanie podziału nieruchomości na rzecz Gminy Raków ”.

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Wykonanie podziału nieruchomości na rzecz Gminy Raków ”.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki