bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym  w trybie zaproszenia do składania ofert na zakup oleju opałowego

na Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ociesękach

„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raków”

prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – (t.j. Dz.U. 2019. Poz. 1843 ze zm.) o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro na:

„Dostawę sprzętu klasy serwerowej”

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Gmina Raków zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia.

„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raków”

złożonych w odpowiedzi na ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie dokumentacji pn; „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi dz. nr ewid. 181/2 w miejscowości Drogowle”

zadania pn. "Zakup i dostawa namiotu ogrodowego wraz z wyposażeniem"

zadania pn. "Zakup, dostawa oraz montaż nowych wiat przystankowych".

o wszczęciu postępowania administracyjnego (Znak sprawy: KR.ZUZ.4.4210.163.2020.JŻ/5807).

na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi dz. nr ewid. 181/2 w miejscowości Drogowle

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na zakup oleju opałowego

Zakup, dostawa oraz montaż nowych wiat przystankowych.

dla postępowania o wartości zamówienia do 30 000,00 euro bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843ze zm.)

,,Zakup i dostawa namiotu ogrodowego wraz z wyposażeniem”

w związku z zaproszeniem do złożenia ofert prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro na: „Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków”.

w związku z zaproszeniem do złożenia ofert prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro na: „Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków”.

zadania pn. , ,,Zakup i dostawa regałów bibliotecznych do Szkoły Podstawowej w Ociesękach”

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki