bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

na realizację zadania pn. ,,Zakup i dostawa mebli do Szkoły Podstawowej w Ociesękach”.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Raków”

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego” Nr CPV 66113000-5

dot. zadania pn. ,,Zakup i dostawa mebli do Szkoły Podstawowej w Ociesękach”

Wykonanie wznowień pasa drogowego na rzecz Gminy Raków

"Zakup i dostawa mebli do Szkoły Podstawowej w Ociesękach"

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Raków

Unieszkodliwienie wyrobów azbestowych na terenie gminy Raków

w przetargu nieograniczonym na: „Udzielenie kredytu długoterminowego”

Udzielenie kredytu długoterminowego

dot. postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raków i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury”, numer postępowania: PFN.3142.3.2020.

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raków i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury” Oznaczenie sprawy: PFN.3142.3.200

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raków i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

Dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Raków w 2020 roku

złożonych w trybie:
ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
i wyboru wykonawcy na wykonanie usługi na opracowanie dokumentacji pn;

1. Przebudowa drogi w Papierni
2. Przebudowa ul. Kościuszki w Rakowie
3. Przebudowa ul. Leśnej w Rakowie

dot. postepowania „Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie”.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki