Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

Dotyczy zadania:
„Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego”.

Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Dotyczy zadania: „Zakup, dostawa, montaż i utrzymanie systemu monitorowania pojazdów służbowych należących do Gminy Raków”.

pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł:
Zakup, dostawa, montaż i utrzymanie systemu monitorowania pojazdów służbowych należących do Gminy Raków

w związku z zaproszeniem do złożenia ofert (pozaustawowym) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł nett o: ,,OBSŁUGABANKOWA BUDŻETU GMINY RAKÓW I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

postępowania na:
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.„ Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy”

dla zadania pn. : ,,OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY RAKÓW I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.,, Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizacje budynku Urzędu Gminy”.

na zadanie p.n.: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY RAKÓW I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie gminy Raków

Ogłoszenia i dokumenty postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cf240a62-e339-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Raków w 2023 roku

na zadanie pn. ,,Unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku”

 Zakup i dostawa tabletów wraz z etui dla 4 Klubów Seniora w gminie Raków

Ogłoszenia i dokumenty postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-abb11437-ca1b-11ed-9355-06954b8c6cb9

postępowania na: „Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków”

Dot. Postępowania pn. „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy „ (Nr postępowania: IPM.IK.271.1.2023)

„Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków”

Ogłoszenia i dokumenty postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c23f7596-b9ae-11ed-b8d9-2a18c1f2976f 

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki