bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

Przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja zadania p.n.  
1.  „Przebudowa drogi w miejscowości Korzenno dz. nr ewid. 318 w km 0+000 do km 1+320”
2.  „Przebudowa drogi w miejscowości Rembów dz. nr ewid. 927 w km 0+000 do km 0+692”

Przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja zadania p.n.
1. „Remont mostu na rzece „Czarna” w miejscowości Papiernia w km 2+590”
2. „Przebudowa drogi w miejscowości Celiny dz. nr ewid. 171/3 w km 0+000 do km 0+380”
3. „Przebudowa drogi w miejscowości Papiernia dz. nr ewid. 67 w km 2+590 do km 3+397”
4. „Przebudowa drogi w miejscowości Smyków dz. nr ewid. 202 w km 0+000 do km 0+320”

dot.  zadania  „UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJE REKREACYJNE I SPOŁECZNO KULTUROWE W MIEJSCOWOŚCIACH:BARDO, REMBÓW, RAKÓWKA, CHAŃCZA, ŻYCINY,WÓLKA POKŁONNA, OCIESĘKI, NOWA HUTA NA TERENIE GMINY RAKÓW”

ZMIANA OGŁOSZENIA w przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi w miejscowości Korzenno dz. nr ewid. 318 w km 0+000 do km 1+320".

1. „Przebudowa drogi w miejscowości Korzenno dz. nr ewid. 318 w km 0+000 do km 1+320”
2. „Przebudowa drogi w miejscowości Rembów dz. nr ewid. 927 w km 0+000 do km 0+692”. 

na  Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”

dot. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”

„UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJE REKREACYJNE I SPOŁECZNO KULTUROWE W MIEJSCOWOŚCIACH:BARDO, REMBÓW, RAKÓWKA, CHAŃCZA, ŻYCINY,WÓLKA POKŁONNA, OCIESĘKI, NOWA HUTA NA TERENIE GMINY RAKÓW”

Dot. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”

dotyczy: „Usługa wstępu do obiektu sportowego pływalni” w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”

dotyczy: „Usługa wstępu do obiektu sportowego pływalni” w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”

na wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych w ramach projektu pn.,, Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE na terenie gmin Raków i Szydłów”

na wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych w ramach projektu pn.,, Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE na terenie gmin Raków i Szydłów”

na wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych w ramach projektu pn.,, Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE na terenie Gmin Raków i Szydłów”

o wartości poniżej 30 tys. euro na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Sienieńskiego w Rakowie”.

Oferta dotycząca „Usługa wstępu do obiektu sportowego pływalni” w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki