bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

w postępowaniu na realizację zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mostu na rzece „Czarna” w miejscowości Papiernia” w km 2+590 w ciągu drogi gminnej nr 369006 T Papiernia – Krośle

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków”

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków”

„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami montażowymi obejmującymi montaż instalacji paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Raków i Gminy Szydłów” w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków w 2019 roku”

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup używanego samochodu ciężarowego z piaskarką ”. Numer postępowania: RUK/S.C./1/2018.

Gmina Raków zaprasza do przedstawienia oferty na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów”.

dot. zadania pn. „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”

Dotyczące zadania pn. „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”

dot. „Dostawa oleju napędowego grzewczego do  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie”

dot. „Dostawa żywności do stołówki Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie”

Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków

dot. zadania pn. ,, ,,Odbiór i transport  odpadów komunalnych  z terenu gminy Raków w 2019 roku”

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów”

dot. zadania pn. „Zakup używanego samochodu  ciężarowego z piaskarką ”

zadania pn. „Zakup używanego samochodu  ciężarowego z piaskarką ”

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków w 2019 roku

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki