Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Uchwały Rady Gminy Raków - 2013 r.

 

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok

W sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Jolanty Waśko na działalności Wójta Gminy Raków

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

W sprawie: zatwierdzenia rocznego planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raków na rok 2014 rok

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2014-2025

W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2014

W sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2014”

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2013-2024

W sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/176/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

W sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

W sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/170/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobieganie Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Raków

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki