Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy”

    Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 3 ust.1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227z późn. zm)


informuję

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy”, obejmującego zadania gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla każdej z gmin wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
    Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski do opracowanego projektu dokumentów w Urzędzie Gminy w Rakowie pokój Nr 26 ( w godzinach pracy urzędu).

w terminie od dnia 10.12.2009 roku do dnia 30.12. 2009 roku

    Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
    Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez Wójta Gminy Raków uczestniczącego
w opracowaniu projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko przez Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.
    Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Załączniki
Pobierz plik (Prognoza_POS_Rzedow.pdf)Prognoza_POS_Rzedow.pdf
Rozmiar: 0.57 MB | Pobrano: 488 razy | Czas załączenia: 2009-12-09 12:41
Pobierz plik (Prognoza_PGO_Rzedow.pdf)Prognoza_PGO_Rzedow.pdf
Rozmiar: 0.44 MB | Pobrano: 502 razy | Czas załączenia: 2009-12-09 12:41

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki