Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Uwagi i wnioski dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na ,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec na odcinku (obwodnicy Rakowa) od km 0+000 do km 1+500”




    Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2000r,  Nr 199, poz. 1227 ze zm) Urząd Gminy w Rakowie informuje, że w związku z prowadzoną  procedurą udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na ,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec na odcinku (obwodnicy Rakowa) od km 0+000 do km 1+500” do tut. Urzędu w dniu 23.02.2010 roku wpłynęły uwagi i wnioski do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Pismem znak. OŚ.7624/1/09/10 z dnia 01.03.2010  roku Urząd Gminy w Rakowie   przesłał uwagi mieszkańców  do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach – Inwestora przedsięwzięcia celem uwzględnienia ich w raporcie.

    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy w Rakowie www.bip.jur.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w msc. Raków.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki