Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

o przystąpieniu do opracowania ,,PROGRAMU zamknięcia i rekultywacji składowisk zlokalizowanych na terenie gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”oraz KONCE

Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 3 ust.1 pkt 11  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)
informuję

o przystąpieniu do opracowania  ,,PROGRAMU zamknięcia i rekultywacji składowisk zlokalizowanych na terenie gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”oraz  KONCEPCJI ZAMKNIĘCIA  I REKULTYWACJI składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Raków

Zainteresowani mieszkańcy mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski do opracowanych projektów dokumentów w Urzędzie Gminy w Rakowie pokój Nr 26 ( w godzinach pracy urzędu).
w terminie od dnia 15.03.2010 roku do dnia 06.04.2010 roku

    Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
    Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez Wójta Gminy Raków.
    Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia


Załączniki
Pobierz plik (Koncepcja_REKULTYWACJI_Rakow.pdf)Koncepcja_REKULTYWACJI_Rakow.pdf
Rozmiar: 0.27 MB | Pobrano: 1214 razy | Czas załączenia: 2010-03-15 13:30
Pobierz plik (PROGRAM_REKULTYWACJI_SKLADOWISK_RZEDOW.pdf)PROGRAM_REKULTYWACJI_SKLADOWISK_RZEDOW.pdf
Rozmiar: 1.09 MB | Pobrano: 999 razy | Czas załączenia: 2010-03-15 13:30
Pobierz plik (Zal_1_Lokalizacja_Rakow.pdf)Zal_1_Lokalizacja_Rakow.pdf
Rozmiar: 0.79 MB | Pobrano: 490 razy | Czas załączenia: 2010-03-15 13:30
Pobierz plik (Zal_2_Rekultywacja_Rakow.pdf)Zal_2_Rekultywacja_Rakow.pdf
Rozmiar: 1.81 MB | Pobrano: 473 razy | Czas załączenia: 2010-03-15 13:30

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki