Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów”

Na podstawie  art.  36 § 1, art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm),

Wójt Gminy Raków
zawiadamia, że z uwagi na konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia i  uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Poprawie bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej w ramach zadania ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Rembów.”   postanowienie Wójta Gminy dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko wydane zostanie w terminie do 31 stycznia 2011 roku.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki