Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Drogowle – Celiny o długości ok. 3927,50 mb w północno – zachodniej części gminy Raków.


Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98., poz. 1071 z późn. zm.).

Zawiadamia się

że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Drogowle – Celiny o długości ok. 3927,50 mb w północno – zachodniej części gminy Raków, w zakresie budowy jezdni, poboczy, rowów, a także zjazdów.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Urzędzie Gminy Raków, Referat Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji, pokój nr 26.
Jednocześnie informuje się, że w myśl art. 49 k.p.a po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie decyzji, o której mowa wyżej.
Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Referat Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji, ul. Ogrodowa 1 pokój nr 26, na stronie BIP Urzędu Gminy (www.rakow.bip.jur.pl).
Niniejsze obwieszczenie również zostaje podane stronom do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, ul. Ogrodowa 1 oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Drogowle, Celiny.Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki