Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójt Gminy Raków zawiadamia, że w dniu 31.03.2008 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o śr. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Nowa Huta


Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U nr 98, poz. 1071 z późn. zm) zawiadamia się, że w dniu 31.03.2008 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Nowa Huta, gm. Raków.
Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia, o którym mowa wyżej.
Jednocześnie informuje się, że strony mogą w ciągu 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie, pokój nr 26 z aktami sprawy oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody
i materiały.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki