Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójt Gminy Raków zawiadamia, że zostało wydane postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i określające jego zakres dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu sieci i przyłączy wodociągowych we wsi Nowa Huta , gm. Raków

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98., poz. 1071 z późn. zm.).

Zawiadamia się

że zostało wydane postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i określające jego zakres dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu sieci i przyłączy wodociągowych we wsi Nowa Huta , gm. Raków

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a strony mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w Urzędzie Gminy Raków, Referat Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji, ul. Ogrodowa 1, pokój nr 26.
        Jednocześnie informuje się, że w myśl art. 49 k.p.a po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie postanowienia, o którym mowa wyżej.
Stronami w niniejszej sprawie są właściciele nieruchomości, na których będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie.
    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Referat Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji, ul. Ogrodowa 1 pokój nr 26, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rakowie : www.rakow.bip.jur.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1 oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Nowa Huta.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia


Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki