Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójt Gminy Raków informuje o rozpoczęciu procedury udziału społ. w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie pięciu zastawek piętrzących wodę o nieregularnej wysoko


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /t.j Dz. U z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm./ Wójt Gminy Raków informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie pięciu zastawek piętrzących wodę o nieregularnej wysokości do 1 metra na cieku położonym na terenie leśnictwa Bardo, obręb Mędrów nr ewid. działek 462 i 470.
Stosownie do art. 53 Prawo ochrony środowiska organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach, którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy informuje się, iż dane o: wniosku; raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Referat Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, pokój nr 26, tel/fax /041/ 35-35-018
W/w informacje znajdują się na stronie urzędu - www.rakow.bip.jur.pl.

Ponadto informuje się o możliwości składania uwag i wniosków do Referatu Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji , ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, pokój nr 26 w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Raków: www.rakow.bip.jur.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, ul. Ogrodowa 1, tablicach ogłoszeń w miejscowości Mędrów.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki