Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Przedłużenie terminu wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Drogowle i Mędrów, gm. Raków do dnia 27.03.2009 roku.

Urząd Gminy w Rakowie zawiadamia, że pismem z dnia 02.03.2009 roku znak.RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-47/09/kk Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm) przedłużył termin wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Drogowle i Mędrów, gm. Raków do dnia 27.03.2009 roku.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki