Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach uznał, że przedsięwzięcie polegające na Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Drogowle i Mędrów gm. Raków, nie będzie znacząco oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000


Urząd Gminy w Rakowie zawiadamia, że pismem z dnia 26.03.2009 r (data wpływu 31.03.2009r) znak. RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-47/09/kk Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach uznał, że przedsięwzięcie polegające na Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Drogowle i Mędrów gm. Raków, nie będzie znacząco oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tymw szczególności na stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki obszaru Natura 2000 oraz integralność obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami.
W związku z powyższym zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w którym w sprawach przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, właściwym w zakresie wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko na podst. art. 64 pkt.1 jest starosta.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki