Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójt Gminy Raków informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Rembów, gm. RakówNa podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)Wójt Gminy Raków informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Rembów, gm. Raków
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Raków, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko oraz dokonaniu niezbędnych opinii i uzgodnień są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach i Starosta Kielecki.
Ze względu na prawo udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko (wynikające z art. 79 ustawy) zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i raportem oddziaływania na środowisko oraz możliwością składania uwag i wniosków. Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, pokój nr 26, tel/fax /041/ 35-35-01. W/w informacje znajdują się na stronie urzędu - www.rakow.bip.jur.pl.
Wnioski i uwagi mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Raków,ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy w Rakowie pok. nr 26 w terminie od 24 kwietnia 2009r. do 14 maja 2009r.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Raków przed wydaniem decyzji środowiskowej.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rakowie www.rakow.bip.jur.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, ul. Ogrodowa 1, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rembów - w miejscu realizacji inwestycji.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki