Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójt Gminy Raków zawiadamia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowie


Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec na odcinku obwodnicy Rakowa od km 0+000 do km 1+500

Na wydane postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego obwieszczenia na stronie internetowej www.bip.rakow. pl.
Ponadto obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rakowie oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia w sołectwie Raków.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki