bip baner 2017 v2

Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj.prowadzenie sieci kablowej energetycznej SN pod dnem:
  a) cieku bez nazwy, dz. nr ewid. 122/1, obręb Jamno, gmina Raków, powiat kielecki;
  b) rzeki Łagowica, dz. nr ewid. 158/2, obręb Jamno, gmina Raków, powiat kielecki;
  c) rzeki Dopływ z Józefowa Rakowskiego, dz. nr ewid. 190, obręb Jamno, gmina Raków, powiat kielecki;
  d) cieku bez nazwy, dz. nr ewid. 435, obręb Rakówka, gmina Raków, powiat kielecki;
  e) cieku bez nazwy, dz. nr ewid. 432, obręb Pułaczów, gmina Raków, powiat kielecki;
 2. prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych, tj. prowadzenie sieci kablowej energetycznej SN + nN nad:
  a) ciekiem bez nazwy, dz. nr ewid. 169/2, obręb Jamno, gmina Raków, powiat kielecki;
  b) rzeką Dopływ z Józefa Rakowskiego, dz. nr ewid. 190, obręb Jamno, gmina Raków, powiat kielecki; wraz z demontażem istniejącej sieci elektroenergetycznej tj. iinii napowietrznej SN;

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki