Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Rady Gminy Raków z dnia 28 października 2009 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Raków na lata 2009-2015”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Raków uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Raków na lata 2009-2015” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raków

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  Rady Gminy
Jerzy Nowak
Załączniki
Pobierz plik (Lokalny_Program_Rewitalizacji_miejscowosci_Rakow.pdf)Lokalny_Program_Rewitalizacji_miejscowosci_Rakow.pdf
Rozmiar: 5.01 MB | Pobrano: 962 razy | Czas załączenia: 2009-11-10 12:21

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki