Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójt Gminy Raków poszukuje kandydata na stanowisko SKARBNIKA GMINY RAKÓW.

Wójt Gminy Raków poszukuje kandydata na stanowisko

SKARBNIKA GMINY RAKÓW.        Osoby   zainteresowane   stanowiskiem  
Skarbnika  Gminy  Raków  proszone są o składanie ofert w kopertach
osobiście w Urzędzie Gminy Raków  (sekretariat)   lub  przesłanie 
pocztą  na  adres  Urzędu  Gminy  26-035 Raków, ul. Ogrodowa 1 z
dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Skarbnika Gminy Raków” w terminie
do dnia 15 lutego 2008r.


I.    Wymagania niezbędne:
 1. określone w art. 45 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
 2. znajomość
  ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości, zamówieniach publicznych
  odnoszących się do gospodarki finansowej gminy,
 3. znajomość zasad tworzenia budżetu gminy i uchwał.
II.    Wymagania dodatkowe (preferowane):
 1. wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne,
 2. 5 letni staż pracy w samorządach,
 3. doświadczenie w pracy na stanowisku skarbnika gminy,
 4. znajomość i obsługa programów komputerowych: pakietu MS Office, umiejętność korzystania z Internetu i poczty elektronicznej,
 5. komunikatywność i łatwość formułowania pism i dokumentów urzędowych, 
 6. wysokie poczucie odpowiedzialności i wysoka kultura osobista,
 7. umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem.
III.    Wymagane dokumenty
 1.  życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie
  dyplomów ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające
  zdobyte wykształcenie lub ich uwierzytelnione odpisy,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. kopie
  dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do
  wykonywania oferowanej pracy (m.in. certyfikaty językowe, ukończone
  szkolenia, kursy) lub ich uwierzytelnione odpisy,
 6. inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje, umiejętności, referencje,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia do pracy na danym stanowisku,
 8. oświadczenia:
  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o pełnej zdolności
  do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki