Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Raków Nr 24/08 z dnia 07.07.2008 r. przeprowadziła postępowanie konkursowe w odniesieniu do konkursu nr 1/2008 na organizację usługi pkt 4.1, część I Zaproszenia, Usługi dla dzieci i młodzieży.


Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy poprzez: Organizację zajęć pozalekcyjnych: nauka gry na instrumentach dętych, nauka tańca towarzyskiego.


Wpłynęła 1 oferta.

Wybór usługodawcy odbył się w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl [Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego w dniu 24.01.2008 r., pomiędzy Zarządem Województwa a gminą Raków, w związku z art. 4 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) dopuszcza się stosowanie procedury CPP.
 

ZADANIE

OFERENT

PRZYZNANA KWOTA W ZŁ

4.1. Usługi dla dzieci i młodzieży:

Rozszerzenie
oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy poprzez:

część I. Organizacja zajęć pozalekcyjnych:

1. zajęcia muzyczne: nauka gry na instrumentach dętych,
nauka tańca towarzyskiego.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Rakowie, ul. Łagowska 25, 26-035 Raków

40 000,00

RAZEM

40 000,00

 

 
Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki