Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zwołuję II Sesję Rady Gminy Raków w dniu 14 maja 2024 r., godz. 16.00 w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Raków przy ul. Ogrodowej 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z I sesji w dniu 07.05.2024 r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2024-2038
  b) zmian w budżecie gminy na 2024 r.
  c) przystąpienia Gminy Raków do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
  d) wynagrodzenia Wójta Gminy Raków
  e) wyznaczenia Radnych Gminy Raków do Komisji ds. przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Raków
 5. Powołanie Komisji Rewizyjnej, ustalenie jej imiennego składu osobowego oraz powołanie przewodniczącego
  a) ustalenie imiennego składu Komisji Rewizyjnej
  b) powołanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  c) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej imiennego składu osobowego
 6. Powołanie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, ustalenie jej imiennego składu osobowego oraz powołanie przewodniczącego
  a) ustalenie imiennego składu Komisji Skarg Wniosków i Petycji
  b) powołanie przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji
  c) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz ustalenia jej imiennego składu osobowego
 7. Powołanie i ustalenie składu osobowego Komisji Stałych Rady Gminy Raków
  a) Powołanie stałych komisji Rady Gminy Raków, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego
  1) Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Raków, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego
  b) Ustalenie imiennego składu osobowego Komisji Stałych i wybór przewodniczących
  1) Ustalenie imiennego składu osobowego Komisji Stałych
  2) wybór przewodniczących komisji stałych
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad sesji

 

Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ mgr inż. Paweł Pietruszka

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki