Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3 i 10 oraz art. 43 ust. 2 w związku z art. 34 i art. 32 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm), podaje się do publicznej wiadomosci informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE:
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • porgnozy oddziaływania naśrodowisko oraz opracowania ekofizjograficznego.
Z powyzszymi opracowaniami można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków, pok. Nr 25, w godzinach 730 - 1530.

Wnioski i uwagi do prognozy możana składać w terminie od 19.11.2008 do 12.12.2008 w Urzędzie Gminy w Rakowie ul.. Ogrodowa 1;26-035 Raków pok. 25, w godz. 730 - 1530.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki