Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Szanowni Mieszkańcy
Mam przyjemność zaprezentować Państwu dokument pn. „Raport o stanie Gminy Raków za 2022 rok”, który zawiera informację o działaniach wójta podejmowanych w roku ubiegłym, w szczególności o wykonanych zadaniach i osiągniętych celach wynikających z dokumentów strategicznych.

Dokument niniejszy rozpatrywany będzie przez Radę Gminy na sesji po uprzednim przeprowadzeniu debaty. W debacie oprócz radnych uczestniczyć mogą również mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec gminy, który aktywnie chce uczestniczyć w debacie nad raportem powinien złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami – co najmniej 20 osób - mieszkańców gminy. Zgłoszenia należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana będzie sesja podczas, której odbędzie się debata. W debacie głos zabrać może 15 mieszkańców wg kolejności zgłoszeń.

Informacja o terminie sesji, na której odbędzie się debata i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania, zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

Serdecznie Państwa zapraszam do przeczytania raportu i uczestnictwa w debacie.

Z poważaniem
Damian Szpak
Wójt Gminy Raków

 

Załączniki
Pobierz plik (RAPORT O STANIE GMINY RAKÓW W 2022.pdf)RAPORT O STANIE GMINY RAKÓW W 2022.pdf
Rozmiar: 2.33 MB | Pobrano: 143 razy | Czas załączenia: 2023-05-30 16:25

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki