Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „ Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Raków na lata 2009-2015”


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziel społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm)

Informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Raków na lata 2009-2015”

    Zgodnie z art. 57 pkt 2, art. 58 pkt 2 w związku z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy pismem z dnia 14. 09. 2009 roku znak. OŚ.7624/3/09 wystąpiono do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w Programu.
    Pismem z dnia 06.10.2009 roku znak. SE.V-4410/74/GK/09 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach uznał, iż w rozpatrywanym przypadku można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ze względu na to, iż realizacja działań przewidzianych do realizacji w Programie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko w zakresie zdrowia i życia ludzi.
    Pismem z dnia 13.10.2009 roku znak RDOŚ-26-WPN.II-0713-57/09/ał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach stwierdził brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w Programu. Realizacja Programu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko  (w tym na zdrowie ludzi).


    Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „ Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Raków na lata 2009-2015” umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków www.rakow.bip.jur.pl, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz  na tablicy ogłoszeń w miejscowości Raków.

Załączniki:
1.Opis uwarunkowań środowiskowych wynikających z realizacji Programu.
2.Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
3.Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Załączniki
Pobierz plik (Opis_uwarunkowan.pdf)Opis_uwarunkowan.pdf
Rozmiar: 0.47 MB | Pobrano: 484 razy | Czas załączenia: 2009-10-19 13:59
Pobierz plik (opinia_PWIS_i_RDOS.pdf)opinia_PWIS_i_RDOS.pdf
Rozmiar: 0.14 MB | Pobrano: 449 razy | Czas załączenia: 2009-10-19 13:59

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki