Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ,,Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Raków"


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziel społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm)
 

Informuję


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ,,Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Raków”

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2, art. 58 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy pismem z dnia 12.12.2011 roku znak. RBG-OŚ.152.48.2011 wystąpiono do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w Programu.
Pismem z dnia 13.01.2012 roku znak. SEV.9022.5.125.2011Świetokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach uznał, iż w rozpatrywanym przypadku można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ze względu na to, iż realizacja działań przewidzianych do realizacji w Strategii nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko w zakresie zdrowia i życia ludzi.
Pismem z dnia 13.01.2012 roku znak WPN-II.410.125.2011.AŁ1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach stwierdził brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii . Realizacja działań przewidzianych do realizacji w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Raków nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a oddziaływanie planowanych inwestycji będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały, ewentualne uciążliwosci będą występować na etapie wykonywania prac i ustąpią po ich zakończeniu.


  Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  ,,Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Raków” umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków www.rakow.bip.jur.pl, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu .

 

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia
 

Załączniki
Pobierz plik (opis_uwarunkowan_szr_gminy_rakow.pdf)opis_uwarunkowan_szr_gminy_rakow.pdf
Rozmiar: 0.7 MB | Pobrano: 461 razy | Czas załączenia: 2012-01-23 17:28

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki