Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

W związku z przystąpieniem Gminy Raków do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. (art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)   

Informacja dla mieszkańców gminy Raków  ubiegających się o preferencyjny zakup paliwa stałego do 31.12.2022 r. o rozpoczęciu przyjmowania wniosków  o zakup tego paliwa.

 

Wniosek o zakup należy  składać w trybie pilnym na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wówczas niezbędne jest opatrzenie wniosku  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym)

Prawo do zakupu preferencyjnego węgla po cenie nie wyższej niż 2000 zł  mają osoby, którym przysługuje dodatek węglowy.  Zakupić można do 1,5 tony węgla do końca grudnia br. oraz kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Węgiel będzie posiadał certyfikat jakości danego asortymentu.

Cena nabycia węgla nie obejmuje kosztów transportu węgla z miejsca zakupu do miejsca zamieszkania /domu/  kupującego.

Prawa zakupu węgla od samorządów nie mają osoby, które zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł brutto w określonej ilości. Wniosek o  zakup zawiera oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną, że wnioskodawca ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2238).

Odbiór węgla będzie możliwy w  składzie węgla wskazanym w terminie późniejszym.

Sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego dokonuje się wyłącznie na wniosek o zakup preferencyjny złożony przez osobę fizyczna zamieszkałą w gospodarstwie domowym położonym na terenie gminy Raków.

Zapraszamy do składania wniosków, codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Raków przy ul. Ogrodowej 1  w Rakowie z prośbą o złożenie wniosku do 20 listopada 2022 r.

Wniosek do pobrania tutaj: Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Druki wniosku dostępne będą również w Urzędzie Gminy Raków oraz u Sołtysów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 041 35 35 018

Wójt Gminy Raków
/-/ Damian Szpak   

Załączniki:

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki